FAQ: Ofte stillede spørgsmål

 • Passer PL-beslagene til alle typer spær?
 • Hvordan monteres de PL-beslag, der skal sidde yderst, dvs. længst væk fra loftets gangbro?
 • Hvor meget isolering kan PL-beslaget favne/gabe over?
 • Kan PL-beslagene anvendes til at lave en gangbro på loftet?
 • Skal den gamle gangbro fjernes, inden man laver en ny gangbro med PL1-beslaget?
 • Hvor stor en afstand kan der være mellem PL-beslagene ved opbygning af hylder?
 • Er det nødvendigt at skrue lægterne fast til tængerne for at opnå et stabilt/holdbart resultat?
 • Hvor lang tid tager det at lave 2 hylder?
 • Hvor mange beslag skal jeg bruge til 2 hylder, der placeres ved siden af hinanden?
 • Kan man nemt udvide med en ekstra hylde – i forlængelse af en tidligere bygget hylde – og hvordan gør man?
 • Hvad skal jeg købe, ud over 6 beslag, når jeg skal lave 2 hylder?
 • Hvad koster det i alt at lave 2 hylder, placeret ved siden af hinanden?
 • Er det okay at opmagasinere indbo på loftet?

  Passer PL-beslagene til alle typer spær?

  PL-beslagene er designet til at passe til spær, der har en bredde på 45 mm. Det er den mest udbredte spærbredde i Denmark, og den kom bl.a. frem ved introduktionen af typehuse i Danmark i 1970’erne.

   Hvordan monteres de PL-beslag, der skal sidde yderst, dvs. længst væk fra loftets gangbro?

  Montering af PL-beslaget, længst væk fra gangbroen, er det mest besværlige. Beslaget kan monteres op til 1 meter fra tagfoden – dér hvor tag og loft mødes.

  • Fritlæg de 2 spær for isolering og træd derefter varsomt ud.
  • Skær for med en isoleringskniv, der hvor beslaget skal sidde. Skær forsigtigt for ikke at perforere dampspærren.
  • Pres beslaget igennem isoleringen, og giv det om muligt et par slag med en hammer, så beslaget kommer helt på plads.
  • Ret isoleringen omkring spærret til, og sørg for, at isoleringsmåtterne ligger korrekt.

  Hvor meget isolering kan PL-beslagene favne/gabe over?

  Er spærfoden 125 mm i højden, kan PL1-beslaget, som er 43,5 cm. højt, anvendes på lofter med op til 400 mm isolering. Er spærfoden endnu højere, kan beslaget naturligvis favne et endnu tykkere lag isolering.

  PL2-beslaget er 58,5 cm. højt og kan anvendes på lofter med op til 600 mm. isolering.

  Kan PL-beslagene anvendes til at lave en gangbro på loftet?

  Ja, PL-beslagene kan fint anvendes til at lave en gangbro. Sådan gør du:

  • Monter 2 beslag på hvert spær.
  • Sæt 2 lægter (38 x 57 mm) i beslagenes indgreb. Hvis du laver en bred gangbro (og altså har mere end én meter mellem de 2 beslag), så anbefaler vi, at du bruger T1-taglægter.
  • Læg derefter forskallingsbrædder (100 x 25 mm) i gangbroens længderetning.

  Skal den gamle gangbro fjernes, inden man laver en ny gangbro med PL-beslagene?

  Når du efterisolerer dit loft, kan du komme ud for, at din nuværende gangbro vil blive dækket af den ekstra isoleringsmængde. Der skal dermed laves en ny gangbro. PlusLoft anbefaler at lade den eksisterende gangbro blive, da den har en stabiliserende funktion. Isoler derfor henover den gamle gangbro, og lav derefter en ny gangbro med PL-beslagene:

  • Monter 2 beslag på hvert spær, ét på hver side af den gamle gangbro.
  • Monter herefter lægter mellem de 2 beslag ved hvert spær.
  • Når det er gjort, kan du montere forskallingsbrædderne, som når man laver en almindelig gangbro.

  Hvor stor en afstand kan der være mellem PL-beslagene ved opbygning af hylder?

  Hvis du bruger almindelige skillerumslægter (38 x 57 mm), anbefaler vi en maksimal afstand på 2 meter mellem to PL1-beslag på samme spærfod. Bruger du derimod T1-taglægter, kan afstanden mellem beslagene på samme spærfod øges til 2,5 meter.

  Er det nødvendigt at skrue lægterne fast til tængerne/skråstivernee for at opnå et stabilt/holdbart resultat?

  Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt. Når du har monteret 2 PL1-beslag på samme spærfod og efterfølgende har monteret 2 lægter i hvert beslag (ét på hver side af spærrets tænger), vil du opleve, at beslaget sidder utrolig stabilt. Omvendt, hvis der er stor afstand mellem dine beslag (mere end 2 meter), kan det styrke bæreevnen at skrue lægterne fast til tængerne.

  Hvor lang tid tager det at lave 2 hylder?

  Det tager typisk 2-3 timer at lave 2 hylder. Dette estimat er baseret på egne og kunders erfaringer.

  Hvor mange beslag skal jeg bruge til 2 hylder, der placeres ved siden af hinanden?

  Du skal bruge 6 beslag til 2 hylder, hvis de er placeret lige ved siden af hinanden. Hvis hylderne ikke er placeret ved siden af hinanden, skal du bruge 8 beslag, dvs. 4 beslag til hver hylde.

  Kan man nemt udvide med en ekstra hylde – i forlængelse af en tidligere bygget hylde – og hvordan gør man?

  Ja, man kan nemt udvide med en ekstra hylde, når behovet opstår. PL-beslagene er designet, så der kan være en hyldebære på hver side af et spærs tænger (skråstiverne i gitterspærret). Du skal blot anskaffe dig yderligere 2 PL-beslag, 2 skillerumslægter (38 x 57 mm) og 8-10 forskallingsbrædder (100 x 25 mm) til hylden. Der vil være tale om en udgift på omkring 350 kr. (ekskl. fragtomkostning).

  Hvad skal jeg købe, ud over 6 beslag, når jeg skal lave 2 hylder?

  Til etablering af 2 hylder skal du udover 6 beslag bruge:

  • 4 skillerumslægter på 38 x 57 mm
  • 18 forskallingsbrædder på 25 x 100 mm. (Længden af brædderne afhænger af, hvor dybe hylder, der er plads til på dit loft).
  • ca. 18-20 skruer pr. hylde

  Endvidere skal du bruge en sav, hammer, isoleringskniv og skruetrækker.

  Hvad koster det i alt at lave 2 hylder, placeret ved siden af hinanden?

  Hvis det antages, at hylderne er 3 meter dybe, og at der er 1 meter mellem hvert spær, skal der bruges: 4 lægter på 3 meter; 7 forskallingsbrædder på 3 meter til hver hylde; 4 forskallingsbrædder på 2,10 meter, der går på tværs.

  De ovennævnte træmaterialer vil normalt koste omkring 500 kr. Prisen på 6 beslag er 450 kr. De samlede materialeomkostninger ved etablering af to store hylder (på i alt 6 m2) vil dermed være omkring 1.000 kr. Det giver en kvadratmeter-pris på omkring 170 kr.

  Er det okay at opmagasinere indbo på loftet?

  Ja, du kan sagtens bruge loftet til opbevaring af indbo. Du skal blot tage højde for nogle få ting, så du undgår, at indbo, isolering eller loft tager skade:

  • Det er altafgørende, at dit loft er godt ventileret. Det sikrer, at der ikke ophobes fugt på loftet, hvilket kan skade selve tagkonstruktionen og føre til skimmelsvamp m.v. Et godt ventileret loft betyder, at luften kan komme ind/ud ved udhænget på dit hus. Det betyder, at din isolering ikke må gå helt ud til undertaget/tagstenene, da det vil bremse luftens vandring ind på loftet. Tjek derfor dit udhæng hele vejen rundt om dit hus, og tjek ligeledes, at der er frit mellem isolering og undertag/tagsten.
  • Har dit tag et undertag, er det et absolut plus. Det er nemlig med til at hindre snefygning og reducerer kondensdannelse.
  • Indbo, som kan suge fugt til sig, er i størst risiko for at blive beskadiget ved opebevaring på loftet (f.eks. tøj, bøger og bamser). Sørg derfor for at pakke dette indbo ned i poser, gerne i flere lag. Pres eller sug luften ud, inden poserne lukkes til. Sæt mærkater på poserne, hvor du som minimum angiver, hvad der er i poserne. Det kan også være en god idé at angive på mærkaten, hvilken loftshylde posen skal ligge på.